Minikonference Prameny tvořivosti
ORIGIN - 2. ročník soutěže o nejlepší elektronický výukový materiál z autorské dilny učitele

Vážené kolegyně a kolegové,

již třetím rokem je Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace (díle jen Gymnázium Hladnov) zapojeno do sítě center a pracuje jako Informační centrum Moravskoslezského kraje (ICeMSK). Síť vznikla po ukončení podpory aktivit Informačních center MŠMT ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tím, že se aktivity ujalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (dále jen KVIC, Nový Jičín) a ve spolupráci s Moravskoslezským krajem - Krajským úřadem, Odborem školství, mládeže a sportu vytvořilo tak funkční systém pro metodickou a poradenskou pomoc v oblasti informačních a komunikačních technologií na základních a středních školách s kontaktními centry rozmístěnými na území Moravskoslezského kraje (dále jen MSK).

Otevíráte kolektivní publikaci, minisborník z minikonference, ale ne s miniobsahem a minimyšlenkami. Naopak. Minikonference „Prameny tvořivosti“ organizovaná Gymnáziem Hladnov, Slezská Ostrava, byla svým obsahem v České republice ojedinělá. Nesla se v duchu motta, citátu prof. Karla Rýdla, a konala se na počest Evropského roku tvořivosti a inovace, vyhlášeného Evropskou unií.

Především však bylo cílem ukázat, že v MSK jsou tvůrčí a kreativní učitelé ochotni sdílet své materiály a podělit se o své zkušenosti. V hlavní části programu minikonference tak proběhl 2. ročník soutěže ORIGIN, soutěže o nejlepší elektronický výukový materiál z autorské dílny učitele.

Odborným garantem soutěže byl PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Záštitu nad soutěží převzala Jednota školských informatiků a náměstkyně hejtmana MSK Mgr. Věra Palková, která na minikonferenci vystoupila jako host. Minikonferenci uvedl ředitel školy Mgr. Daniel Kašička.

Stěžejní referát „Tvůrčí učitel – tvůrčí žák“ přednesl Ing. Milan Hausner, ředitel Základní školy Praha 3, Lupáčova 1/1200. „Rosteme a měníme se aneb rvp.cz v novém“ byl příspěvek PhDr. Ondřeje Neumajera, Ph.D. a velmi emotivně působivý závěrečný příspěvek „Škola 21“ patřil Ing. Bořivoji Brdičkovi, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Hlavním bodem programu minikonference bylo finále soutěže ORIGIN. Organizátor soutěže, Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, ve spolupráci s KVIC, Nový Jičín, si kladl za cíl oslovit tvůrčí učitele všech základních a středních škol v MSK, umožnit jim prezentovat své výukové materiály i metody a formy jejich využití ve výuce a porovnat je, jako i své prezentační schopnosti, s kolegy z jiných škol.

Podle slov předsedy poroty Milana Hausnera nebylo rozhodování jednoduché.

Porota udělila cenu „Za zvláštní přínos v propagaci MSK mezi žáky“ Mgr. Petře Huskové a Mgr. Dagmar Machálkové za materiál „Putování s Pepíkem“. Cenu diváka získal Mgr. Marin Vonášek s prací „Světová válka“. 3. místo bezpochyby patřilo soutěžní práci „V naší škole straší“ od Mgr. Hany Dobrozemské. 2. místo zaslouženě obdržel Mgr. Martin Vonášek a jeho výukový materiál „Světová válka“. Vítězem se stal Mgr. Tomáš Kopec díky výukovému objektu „Matematika bez učebnic a sešitu“.

Závěrem patří dík také všem sponzorům, bez kterých by nebylo možné minikonferenci ani soutěž zrealizovat.

Mgr. Dagmar Kocichová
zástupkyně ředitele školy, ICT metodik


Finanční
sponzoři

Sponzoři
věcných
cen


© Lenka Dedková